Monthly Archives: Luty 2017

Jak zarejestrować kartę?

Dlaczego karty pre-paid trzeba rejestrować? Obowiązek rejestracji kart prepaid wynika z przyjętej w 2016 r. ustawy antyterrorystycznej, której celem jest ograniczenie możliwości komunikowania się oraz ukrywania przestępców, także tych, którzy mogą być zaangażowani w działalność terrorystyczną :) Rejestrując kartę pre-paid, przekazujemy operatorowi następujące dane: numer tel. rejestrowanej karty, imię i nazwisko, numer PESEL lub nazwę,…
Czytaj więcej